foto1
OCC POLSKA
foto1
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Witamy na stronie occpolska.pl
logo210.jpg
7.jpg

Dziękujemy Bogu za:


- prawie 50.000 dzieci, które odebrały paczki GN i mogły słyszeć przesłanie Ewangelii;
- za rozpoczynające się, rozpoczęte i zakończone ewangelizacyjne Kursy NP;
- za nauczycieli i Lokalnych Kontaktów, którzy rozpoczęli swoją służbę dzieciom;
- za wszystkich logistyków GN w kraju, którzy w tym czasie mieli i maja pełne ręce roboty - niech Pan ich wspiera!

KALENDARZ GN

  • przesłanie zgłoszenia (czerwiec-sierpień )
  • konferencja szkoleniowa (wrzesień-listopad)
  • dokumenty GN (listopad)
  • ofiara na GN (listopad)
  • odbiór paczek (grudzień)
  • dystrybucja paczek (grudzień-luty)
  • raport z GN (luty)
  • „Najwspanialsza podróż” (po dystrybucji paczek)
  • Dzień Dziękczynienia (kwiecień-maj)

 

Służba GN wychodzi poza samo rozdawanie paczek. Do wręczonej paczki każde dziecko otrzymuje literaturę ewangelizacyjną, a następnie jest zaproszone na Kurs „Najwspanialsza podróż" po ukończeniu, którego otrzymuje Nowy Testament.


Paczki
Paczki są tylko sposobem, by ewangelizować dzieci. Zostają darowane i rozdawane przez lokalne kościoły, służby oraz chrześcijan po to, by pokazać i zakomunikować dzieciom, że Bóg je kocha. Paczki reprezentują darmowy podarunek Boga dla nas w osobie Jezusa (Jn 3,16). Paczki powinny być rozdawane dzieciom za darmo, one nie muszą na nie zapracować.

Ewangelizacja
Gdy dzieci otrzymają swoje paczki, otrzymują również broszurki ewangelizacyjne „Najwspanialszy dar". Te broszurki są zaprojektowane tak, by pomóc dzieciom zrozumieć Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i zaprosić dzieci do reakcji w wierze. Działania na rzecz pomocy potrzebującym mogą zawierać prezentację Ewangelii dla dzieci. „Najwspanialszy dar" może być pierwszą lekcją na Najwspanialszej podróży, zanim zdążymy zamówić materiały.

Uczniostwo
"Najwspanialsza podróż" to 12-tygodniowy kurs ewangelizacji dla dzieci, które otrzymały paczki. Celem jest pomoc dzieciom poznać Jezusa, naśladować Go i mówić innym o Jezusie. Właściwe jego użycie pozwoli dzieciom poznać różne biblijne historie i przyjąć Ewangelię.
„Najwspanialsza podróż" ma niezwykły potencjał do rozprzestrzeniania Ewangelii, gdy dzieci zaczynają się modlić i dzielić się swoim doświadczeniem z Jezusem! Kurs „Najwspanialsza podróż" jest narzędziem uczniostwa, pomagającym nauczycielowi przez wytworzoną relację z dziećmi, poprowadzić je do zaufania i wiary żywemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi.


Nowy Testament dla absolwentów Kursu NP
Uczniom, którzy ukończyli Kurs „Najwspanialszej podróży" wręczane są specjalne świadectwa. Razem ze świadectwem mogą otrzymać Nowe Testamenty GN, a także inne prezenty, które mogą służyć jako narzędzia do kontynuowania nauki i duchowego wzrostu.
Uroczystość rozdania świadectw to okazja do świętowania osiągnięć dzieci oraz szansa na nawiązanie relacji z ich rodzinami.
Cały proces prowadzony jest przez lokalne kościoły i służby tak, aby dziecii ich rodziny objęte były długoterminową służbą i relacją z lokalnym kościołem.