foto1
OCC POLSKA
foto1
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Witamy na stronie occpolska.pl
logo210.jpg
13.jpg

Dziękujemy Bogu za:


- prawie 50.000 dzieci, które odebrały paczki GN i mogły słyszeć przesłanie Ewangelii;
- za rozpoczynające się, rozpoczęte i zakończone ewangelizacyjne Kursy NP;
- za nauczycieli i Lokalnych Kontaktów, którzy rozpoczęli swoją służbę dzieciom;
- za wszystkich logistyków GN w kraju, którzy w tym czasie mieli i maja pełne ręce roboty - niech Pan ich wspiera!

KALENDARZ GN

  • przesłanie zgłoszenia (czerwiec-sierpień )
  • konferencja szkoleniowa (wrzesień-listopad)
  • dokumenty GN (listopad)
  • ofiara na GN (listopad)
  • odbiór paczek (grudzień)
  • dystrybucja paczek (grudzień-luty)
  • raport z GN (luty)
  • „Najwspanialsza podróż” (po dystrybucji paczek)
  • Dzień Dziękczynienia (kwiecień-maj)

Samaritan’s Purse opiera swoją służbę na następującym wyznaniu wiary:


Wierzymy, że Biblia jest natchnionym, jedynym, nieomylnym,
autorytatywnym Słowem Boga.
(2 Tm 3:15-17)

Wierzymy, że jest jeden Bóg, wiecznie istniejący w trzech Osobach:
Ojca, Syna i Ducha Świętego.
(Mt 28:19; Ef 4:4-6)

Wierzymy w bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego poczęcie z Ducha Św.,
w Jego bezgrzeszne życie, w Jego cuda,
w Jego zastępczą i odkupieńczą śmierć poprzez Jego przelaną krew,
w Jego cielesne zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba i zasiadanie po prawicy Ojca, w Jego powrót w mocy i chwale.
(Jn  1:1-4; Mt 1:23; Flp 2:5-11; Hbr 1:1-4 i 4:15; Dz 1:11 i 2:22-24; 1 Kor 15:3-4. )

Wierzymy, że pokuta za grzechy i wiara w Jezusa Chrystusa
skutkują w życiu zgubionego i grzesznego człowieka jego zbawieniem
oraz odnowieniem poprzez Ducha Świętego;
wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą zbawienia.
(Tt 3:4-7 ; Łk 24:46-47; Ef 2:8-9; Jn 14:6; Dz 4:12)

Wierzymy w obecne działanie Ducha Świętego,
którego obecność umożliwia chrześcijanom życie zgodne z Bożą wolą.
(Ga 5:16-18; Rz 8:9.)

Wierzymy w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i potępionych;
zbawionych do życia wiecznego, a potępionych na wieczną karę.
(Obj 20:11-15; 1 Kor 15:51-57)

Wierzymy w duchową jedność wszystkich wierzących w naszego Pana Jezusa Chrystusa; wszyscy prawdziwie wierzący stanowią Jego ciało, Kościół.
(Ef 1:22-23; 1 Kor 12:12,27.)

Wierzymy, że ewangelizacja jest obowiązkiem zarówno Kościoła,
jak i każdego chrześcijanina.
(Rz 10:9-15; Dz 1:8; Mt 28:18-20; 1 Ptr 3:15)