foto1
OCC POLSKA
foto1
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Witamy na stronie occpolska.pl
logo210.jpg
13.jpg

Dziękujemy Bogu za:


- prawie 50.000 dzieci, które odebrały paczki GN i mogły słyszeć przesłanie Ewangelii;
- za rozpoczynające się, rozpoczęte i zakończone ewangelizacyjne Kursy NP;
- za nauczycieli i Lokalnych Kontaktów, którzy rozpoczęli swoją służbę dzieciom;
- za wszystkich logistyków GN w kraju, którzy w tym czasie mieli i maja pełne ręce roboty - niech Pan ich wspiera!

KALENDARZ GN

  • przesłanie zgłoszenia (czerwiec-sierpień )
  • konferencja szkoleniowa (wrzesień-listopad)
  • dokumenty GN (listopad)
  • ofiara na GN (listopad)
  • odbiór paczek (grudzień)
  • dystrybucja paczek (grudzień-luty)
  • raport z GN (luty)
  • „Najwspanialsza podróż” (po dystrybucji paczek)
  • Dzień Dziękczynienia (kwiecień-maj)

   A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen." (Mt 6,9-13)

 

  Modlitwa jest naszym życiem. Bez modlitwy nie żyjesz. Z modlitwą jest jak z tlenem. Tlenu potrzebujesz do życia i modlitwy potrzebujesz by żyć w pełni.
Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Jest wypowiedzeniem się i daniem odpowiedzi. Jest ona radością i dziękowaniem. Jest też krzykiem, pytaniem i żaleniem się. Jest też milczeniem. Modlitwa jest też odpowiedzią całej twojej istoty na niezgłębioną tajemnicę miłości Jezusa Chrystusa, miłości która nigdy nie przemija i która do ciebie przemawia przez otaczające cię cuda. Bez względu w jakiej sytuacji jesteś, modlitwa jest wspólnym kroczeniem drogą z Jezusem Chrystusem w pełnym posłuszeństwie, w powiedzeniu „tak" w słowach, znakach i czynach. Modlitwa jest twoim pokarmem. Bez tego pokarmu człowiek umiera. 

   Bóg słyszy każdą modlitwę. Bóg zaprasza cię abyś wyruszył z nim w drogę. Bóg zawsze odpowiada na modlitwę. Zawsze przychodzi do ciebie i zawsze jest obok. Bóg zawsze chce troszczyć się o ciebie, bo jest Dobrym Pasterzem. Przez swoją ofiarę krzyża i swoje wzgardzenie
zwyciężył dla ciebie. Stał się dla ciebie mocnym fundamentem, którego nikt nie pokona i nie zniszczy. Bóg pragnie abyś w modlitwie oddawał mu swoje radości, troski, cierpienie i zagubienie. Bóg pragnie abyś przez modlitwę odpoczywał w nim.

  Czy umówiłeś się dziś na najważniejsze spotkanie? Czy spotkałeś się już z najważniejszą osobą w twoim życiu? Popatrz na relację Syna z Ojcem:" gdy ich (uczniów) odprawił, odszedł na górę, aby się modlić." Mr 6,46.

   Zachęcam was do spacerów modlitewnych o każdej porze roku. Ograniczcie niepotrzebne bodźce, które mogą zagłuszyć Boży szept w waszych sercach. Niech modlitwa będzie naszym oddechem. Zachęcam Was kochani do postu i modlitwy.