foto1
OCC POLSKA
foto1
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Witamy na stronie occpolska.pl
logo210.jpg
18.jpg

Dziękujemy Bogu za:


- prawie 50.000 dzieci, które odebrały paczki GN i mogły słyszeć przesłanie Ewangelii;
- za rozpoczynające się, rozpoczęte i zakończone ewangelizacyjne Kursy NP;
- za nauczycieli i Lokalnych Kontaktów, którzy rozpoczęli swoją służbę dzieciom;
- za wszystkich logistyków GN w kraju, którzy w tym czasie mieli i maja pełne ręce roboty - niech Pan ich wspiera!

KALENDARZ GN

  • przesłanie zgłoszenia (czerwiec-sierpień )
  • konferencja szkoleniowa (wrzesień-listopad)
  • dokumenty GN (listopad)
  • ofiara na GN (listopad)
  • odbiór paczek (grudzień)
  • dystrybucja paczek (grudzień-luty)
  • raport z GN (luty)
  • „Najwspanialsza podróż” (po dystrybucji paczek)
  • Dzień Dziękczynienia (kwiecień-maj)

 

  Najwspanialsza PodróżNajwspanialsza podróż to 12-to tygodniowy, dobrowolny kurs dla dzieci, które otrzymały paczki. Na kursie dzieci zapoznają się historiami biblijnymi oraz nauczaniem Biblii. Historie zawarte w Nowym Testamencie w szczególny sposób pokazują życie i działanie Jezusa, przybliżając Jego osobę.

  Opowiedziane językiem prostym i zrozumiałym dla dzieci, pozwalają im na odszukanie w swoim życiu możliwości naśladowania Jezusa i opowiadania o Nim innym dzieciom, rodzeństwu, rodzicom.

  Ma to niewiarygodny potencjał w rozprzestrzenianiu się wartości i treści Ewangelii, gdy dzieci zaczynają się modlić i dzielić się swoim doświadczeniem życia na co dzień z Jezusem!

  Kurs „Najwspanialsza podróż” prowadzi nauczyciela przez wytworzoną relację z dziećmi, do pomocy tym dzieciom w zaufaniu i wierze żywemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Spotkania stają się miejscem, w którym zawiązywane są przyjaźnie między dziećmi i nowe znajomości. Niejednokrotnie są to jedyne miejsca spotkań w małych miejscowościach i wsiach gdzie np. w świetlicy wiejskiej, udostępnionej klasie szkolnej, sali kina czy ośrodka kultury dzieci mogą spędzać czas wolny od zajęć szkolnych - zimowa przerwa świąteczna czy też ferie zimowe.