foto1
OCC POLSKA
foto1
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Witamy na stronie occpolska.pl
logo210.jpg
25.jpg

Dziękujemy Bogu za:


- prawie 50.000 dzieci, które odebrały paczki GN i mogły słyszeć przesłanie Ewangelii;
- za rozpoczynające się, rozpoczęte i zakończone ewangelizacyjne Kursy NP;
- za nauczycieli i Lokalnych Kontaktów, którzy rozpoczęli swoją służbę dzieciom;
- za wszystkich logistyków GN w kraju, którzy w tym czasie mieli i maja pełne ręce roboty - niech Pan ich wspiera!

KALENDARZ GN

  • przesłanie zgłoszenia (czerwiec-sierpień )
  • konferencja szkoleniowa (wrzesień-listopad)
  • dokumenty GN (listopad)
  • ofiara na GN (listopad)
  • odbiór paczek (grudzień)
  • dystrybucja paczek (grudzień-luty)
  • raport z GN (luty)
  • „Najwspanialsza podróż” (po dystrybucji paczek)
  • Dzień Dziękczynienia (kwiecień-maj)

Na kontynencie eurazjatyckim w projekcie Gwiazdkowa Niespodzianka biorą udział następujące kraje:
Indonesia, Malezja, Związek Mjanma (inaczej Birma), Filipiny, Tajlandia, Wietnam, MENA, RECA, Południowa Azja - kraje podwyższonego ryzyka, a także:

Białoruś:
Chwalmy Boga za 500 kościołów, które wzięły udział w GN.
Módlmy się by kościoły na Białorusi miały pasję, chęć i możliwości do niesienia Ewangelii również poza swoimi kongregacjami.

Macedonia
Chwalmy Boga za utworzenie w tym sezonie 23 Klubów NP w całej Macedonii oraz za 280 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach. Módlmy się by nadal wzrastały w Panu.

Módlmy się, by wszelkie przeciwności, które mogą się pojawić podczas ostatniej dystrybucji nie powiodły się oraz by nie miały żadnego wpływu na projekt.

Polska
Chwalmy Boga za NP, za dzieci oraz rodziny, które znalazły się pod wpływem GN w ostatnim sezonie.

Módlmy się o mądrość podczas wybierania oraz ostatecznego powoływanie osób do nowego RZK.

Rumunia
Chwalmy Boga za program uczniostwa oraz prezentację „Najwspanialszej podróży", szczególnie w szkołach publicznych.

Módlmy się by Bóg przydawał mądrości oraz by dawał nowe szanse, gdy zespół działa w okręgu Vrancea i stara się utworzyć tam zespół.

 

Słowacja
Chwalmy Boga za nowych wolontariuszy w GN Słowacja oraz za wzrost NP.

Módlmy się o dzieci, które brały udział w zajęciach NP w tym roku oraz o nowych członków RZK w Słowacji.


Serbia
Chwalmy Boga za Konferencję Global Connect oraz przywilej uczestniczenia w niej.

Módlmy się by Pan błogosławił zbliżające się zajęcia NP.

Ukraina
Módlmy się o wybór oraz ostateczne powołanie osób do 3 RZK oraz o 10 wolnych stanowisk. Módlmy się by Bóg powołał odpowiednich kandydatów oraz uzdolnił ich do zbudowania silnych, Bogu oddanych oraz doskonale ze sobą współpracujących zespołów.